Údržba strihacích strojčekov

 
 
 
ÚVOD > BLOG > Údržba strihacích strojčekov
 

Údržba strihacích strojčekov

Hlavy strihacích strojčekov je potrebné pravidelne olejovať špeciálnym olejom na to určeným. V prípade, že strihacia hlava nie je pravidelne olejovaná, alebo je olejovaná nesprávnym spôsobom či málo, môže prísť k jej znehodnoteniu vo veľmi krátkom čase. Okrem poškodenia tejto dôležitej súčasti strihacieho strojčeka, časom nastane aj poškodenie motora, pretože tento musí vynakladať na pohyb nenaolejovanej strihacej

 

hlavy omnoho vyšší výkon ako za normálnych okolností. Taktiež to má vplyv na výdrž a životnosť batérie a na škody spôsobené nesprávnou starostlivosťou sa nevzťahuje záruka. V kaderníckom salóne je potrebné olejovať strojček minimálne 1x denne, podľa potreby aj viackrát.